تسمه و بست تسمه

تسمه های دستی و ماشینی مناسب جهت بسته بندی محموله ها می باشد. تسمه های دو رنگ جهت بسته بندی مناسب می باشد.

 

ویژگی ها:

کاربرد ها:

  • بسته بندی صنایع غذایی
  • بسته بندی کارتن
  • صنایع سبک

66347750-021